Câu chuyện bó đũa [Truyện ngụ ngôn ý nghĩa]

Câu chuyện bó đũa [Truyện ngụ ngôn ý nghĩa]

  • 00:05 25/05/2023
  • Xếp hạng 4.98/5 với 30438 phiếu bầu

Ý nghĩa câu chuyện bó đũa

Câu chuyện bó đũa là truyện ngụ ngôn Việt Nam, có ý khuyên nhủ anh em trong gia đình phải đồng sức đồng lòng, biết yêu thương, đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau để tạo nên được sức mạnh.

Một ông già có bốn người con trai. Bốn anh em đều khỏe mạnh, thông minh, chăm chỉ. Nhưng ông già luôn buồn phiền vì họ không thương yêu, đùm bọc nhau, người này nói xấu chê bai người kia. Một hôm, ông gọi các con đến. Ông cầm một bó đũa và bảo các con:

– Ai bẻ được bó đũa này, cha sẽ thưởng.

Các người trai con lần cầm bó đũa. Ai cũng cố hết sức bẻ mà bó đũa vẫn y nguyên, không làm sao gãy được. Ông già bèn cởi bó đũa ra, bẻ từng chiếc một cách dễ dàng. Cả bốn người con thấy vậy cùng nói:

– Thưa cha, lấy từng chiếc ra mà bẻ thì có gì là khó ạ!

Ông già liền bảo:

– Đúng! Như thế là các con đều thấy: chia lẻ ra thì yếu, hợp lại thì mạnh. Vậy các con phải biết đùm bọc lấy nhau, để gia đình mình ngày càng vững mạnh.

Từ đó, bốn người con của ông già trở nên hòa thuận.

Câu hỏi dành cho bé trong câu chuyện bó đũa

  1. Một chiếc đũa, một đôi đũa, một bó đũa có gì khác nhau?
  2. Tại sao bốn người con không ai bẻ được bó đũa?
  3. Ông già đã bẻ gãy bó đũa bằng cách nào?
  4. Truyện khuyên chúng ta điều gì?

Đồng sức đồng lòng

Một cây làm chẳng nên non
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao.

– Ca dao Việt Nam –

 
Câu chuyện bó đũa [Truyện ngụ ngôn ý nghĩa]
Tác giả: Lê Quốc Khánh tổng hợp theo: thegioicotich.vn
Tag:
 
Cùng chuyên mục
 
Bài viết liên quan